ادعیه و زیارات

جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
و اما متن و معنی دعاهای پانزده گانه در ذیل آمده است: المناجات الاُولى‏:«مناجاه التَّائِبینَ»مناجات…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…
جهت دانلود بهتر صوت ها روي کليک راست کرده و گزينه Save Link As... را…