نمونه های بارز از عکس العملهای منافقین در غدیر

اشاره

گذشته از کلماتی که از قول منافقین ذکر شد، چند نمونه ی بارز از عکس العملها و رفتارهای آنان را ذیلاً ذکر می کنیم:
اکنون می گوید: خدایم چنین گفته است

امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام را در روز غدیر معرفی و منصوب می فرمود، مقابلِ حضرت هفت نفر از منافقین نشسته بودند که عبارت بودند از: ابوبکر، عمر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابوعبیده بن جراح، سالم مولی ابی حذیفه و مغیره بن شعبه. از میان اینها عمر گفت:

او را نمی بینید که چشمانش مانند مجانین در گردش اسث؟! اکنون می گوید: خدایم چنین گفثه است! .
تصدیق نمی کنیم.. اقرار نمی کنیم

حذیفه می گوید: معاویه در روز غدیر- بعد از منصوب شدن امیرالمؤمنین علیه السلام، از شدت ناراحتی برخاست و با تکبر به راه افتاد و با غضب خارج شد در حالی که دست راستش را بر ابوموسی اشعری و دست چپش را بر مغیره بن شعبه تکیه داده بود. او همچنانکه با تکبر راه می رفت گفت:

محمد را بر این گفتارش تصدیق نمی کنیم، و به ولایت علی اقرار نمی کنیم …

خداوند این آیه را درباره ی او نازل کرد: «فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّی وَلکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّی ثُمَّ ذَهَبَ اِلی اَهْلِهِ یَتَمَطّی … »:  «نه تصدیق کرد و نه نماز خواند، بلکه تکذیب کرد و پشت نمود، و سپس با حال تبختر به سوی اهل خود براه افتاد … »

پیامبر صلی اللَّه علیه و آله خواست او را برگرداند و به قتل برساند، ولی از جانب خداوند آیه نازل شد که «لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَک لِتَعْجَلَ بِهِ»:  «در آن باره لسانت را حرکت مده که عجله کرده باشی»، و حضرت مأمور به صبر گردید. .

ای کاش این سوسمار را …

هنگامی که جریان غدیر واقع شد منافقین گفتند: «حیله ی ما باطل شد». وقتی مردم متفرق شدند آنان نزد یکدیگر جمع شده بودند و از آنچه واقع شده بود تأسف می خوردند. در این هنگام سوسماری از کنار ایشان عبور کرد. آنان به یکدیگر گفتند:

ای کاش محمّد این سوسمار را … امامِ ما قرار می داد!!

ابوذر این سخن را شنید و به پیامبر صلی اللَّه علیه و آله گزارش داد. وقتی حضرت آنان را احضار کرد به دروغ قسم یاد کردند که چنین نگفته اند.

حضرت فرمود: «جبرئیل برایم خبر آورده است که روز قیامت قومی را می آورند که امام آنان سوسمار است! مواظب باشید که شما نباشید!!»

 

برگرفته از کتاب اسرار غدیر: گزارش تحلیلی از واقعه غدیرخم متن کامل و مقابله شده خطبه غدیر

محتوای بیشتر در این بخش: « گفته های منافقین در غدیر

نظر دادن