آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت

آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت

مشخصات کتاب:

سرشناسه : صاعد اصفهانی، محمدعلی، 1304 -
عنوان و نام پدیدآور : آینه غدیر در روایت شیعه و اهل سنت
مشخصات نشر : قم: مهر خوبان، 1394 .
مشخصات ظاهری : 796 ص.
شابک : 978-964-7395-49-6
وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
شناسه افزوده : مهرپرور، علیرضا، 1336 -
شماره کتابشناسی ملی : 3771136

bookreaderonline

***

htmlدانلود کتاب به فرمت html برای استفاده در سیستم های مختلف  دانلود کنید

نظر دادن