آینه داران غدیر

آینه داران غدیر
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی: ایران
سرشناسه: حسینی، اکرم السادات
عنوان و نام پدیدآور: غدیر: هجرت، بیعت، و روایت بانوان/اکرم السادات حسینی
منشا مقاله: بانوان شیعه،ش 13، 14، پاییز و زمستان 1386: ص 247 - 275
توصیفگر: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
توصیفگر: زنان
توصیفگر: محدثان
توصیفگر: قدیسان
توصیفگر: فعالیت های اجتماعی/آینه داران غدیر
توصیفگر: غدیر خم
توصیفگر: امامت
توصیفگر: بیعت
توصیفگر: هجرت پیامبر
توصیفگر: آیات
توصیفگر: احادیث
عناوین اصلی کتاب شامل:
زنان راوی غدیر؛ پاورقی

bookreaderonline

***

htmlدانلود کتاب به فرمت html برای استفاده در سیستم های مختلف  دانلود کنید

نظر دادن