آیات غدیر

آیات غدیر
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضوانی علی اصغر، 1341
عنوان و نام پدیدآور : آیات غدیر / تالیف علی اصغر رضوانی.
مشخصات نشر : قم مسجد مقدس جمکران 1389.
مشخصات ظاهری : 71 ص.
فروست : سلسله مباحث یادمان غدیر.
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : چاپ اول: 1387.
موضوع : غدیر خم
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه ناشر؛ پیشگفتار؛ آیه تبلیغ ؛ آیه اکمال ؛ آیه سأل سائل ؛ پی نوشت ها

bookreaderonline

***

htmlدانلود کتاب به فرمت html برای استفاده در سیستم های مختلف  دانلود کنید

نظر دادن