مطالعه کتاب غدیر در سیره حضرت امام کاظم علیه السلام

در زمان امامت موسی بن جعفر علیه السّلام منصور دوانیقی حکومت میکرد پس از او پسرش مهدی ده سال زمامدار…
ثواب زیارت حضرت رضا علیه السّلام فرمود: من زار قبر ابی ببغداد کان کمن زار رسول اللّه صلّی اللّه علیه…
خبر از شهادت لرزیدن سندی بن شاهک در حضور هشتاد نفر از علماء، بر اثر گفتار امام کاظم علیه السّلام…
مهدی خلیفه عباسی کشف الغمه: محمّد بن طلحه گفت که فضل بن ربیع از پدرش نقل کرده وقتی مهدی خلیفه…
کلمات 1-قال الکاظم علیه السّلام: المؤمن مثل کفتی المیزان کلّما زید فی ایمانه زید فی بلائه مؤمن مثل کفّه ترازو…
خبر از آیندهاطلاع از اجل شیعیان پیشگوئی امام موسی بن جعفر (ع) اسحاق بن عمار می گوید: پیش موسی بن…
در کتاب خلفاء است که هارون الرشید بموسی علیه السّلام بن جعفر پیشنهاد کرد که فدک را پس بگیرد. امام…
شناخت امامت ابو بصیر گوید: به حضرت ابو الحسن موسی عرض کردم: جانم فدایت گردد به چه چیز می شود…
نقل حدیث غدیر نقل حدیث غدیر در حدیثی واقعه ی غدیر را چنین نقل فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و…
سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص) عنوان و نام پدیدآور:غدیر در سیره حضرت امام کاظم علیه السلام/واحد تحقیقات مرکز تخصصی…