مطالعه کتاب بانک جامع پیامک غدیرستان

پیامک 1 شد کشته بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضی می گرید / با گفتن" قد قتل "ز…
پیامک1 کاش بدونی برکت دعای تو تکیه گاه آرزوهای منه بی تو هر فصل کتاب عمر من به خزون زندگی…
پیامک1 عاقد: خدا شاهد: رسول خدا (ص) دفتر: لوح محفوظ مکان: عرش عروس: کوثر داماد: حیدر سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک…
پیامک 1 حضرت علی علیه السلام فرمود: اسلام معنایش تسلیم در برابر دستورات الهی و عمل به آنها می باشد…
پیامک111 با نام علی به عرش پرواز کنیم / صدها گره از خلق خدا باز کنیم هو یا مددی بخوان…
پیامک1 دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس…
سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص) عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع پیامک غدیرستان/مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)/محمدرضا شریفی مشخصات…