فریاد شیطان در غدیر

امام باقر علیه السلام فرمود: ابلیس چهار مرتبه فریاد بلند کشیده است: روزی که مورد لعن خداوند قرار گرفت، روزی که از آسمانها به زمین فرستاده شد، روزی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله مبعوث شد، روز غدیر خم (که امیرالمؤمنین علیه السلام منصوب شد).

وعده های منافقین به شیطان

امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله دست امیرالمؤمنین علیه السلام را گرفت و فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلیٌّ مَوْلاهُ»، ابلیس و بزرگان گروهش حاضر بودند.

شیاطین به او گفتند: به ماچنین نگفته بودی! بلکه خبر داده بودی که هرگاه پیامبر از دنیا برود اصحاب او متفرق می شوند! این طور که او صحبت کرد برنامه‌ی مستحکمی را پیش بینی کرد که هر کدام از جانشینانش هم از دنیا برود دیگری به جای او می نشیند!

ابلیس در پاسخ گفت:

بروید، که اصحاب او به من وعده داده اند که به هیچیک از گفته های او اقرارنکنند، وآنان هرگز این وعده ی خود را نمی شکنند! .

سرور و شادی شیطان از کفر و ارتداد مسلمین

امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در روز غدیر دست امیرالمؤمنین علیه السلام را گرفت، ابلیس در بین گروهش فریادی کشید و همه ی شیاطینی که در خشکی و دریا بودند نزد او گرد آمدند و گفتند: ای آقای ما، و ای مولای ما، چه نگرانی برایت پیش آمده است؟ ما فریادی وحشتناکتر از این از تو نشنیده بودیم!

ابلیس گفت:

این بیامبر کاری کرد که اگر به نتیجه برسد هرگز معصیت خداوند انجام نخواهد گرفت.

شیاطین گفتند: ای آقای ما، و ای مولای ما، تو بودی گمراه کننده ی آدم!!

هنگامی که منافقین در بین خود گفتند: «پیامبر از روی هوای نفس سخن می گوید»، و یکی از آن دو نفر (ابوبکر و عمر) به دیگری گفت: «نمی بینی چگونه چشمانش در سرش مانند مجانین می گردد»، هنگامی که این سخنان را گفتند ابلیس از خوشحالی فریادی کشید و دوستانش را جمع کرد و گفت: «شما می دانید که من قبلاً گمراه کننده ی آدم بوده ام»!؟ گفتند: آری. ابلیس گفت: «آدم عهد و پیمان را شکست ولی به خداوند کافر نشد؛ اینان عهد و پیمان را شکستند و به پیامبر کافر شدند»!!

هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله از دنیا رفت و مردم غیر علی علیه السلام را برای خلافت بپا داشتند، ابلیس تاج پادشاهی بر سر گذاشت و منبری نصب کرد و بر روی آن نشست و شیاطینش را جمع کرد و به آنان گفت:

شادی کنید، چرا که تا امام قیام نکند خداوند اطاعت نمی شود.

نظر دادن