شیطان در غدیر (4)

سخن شیطان با پیامبر در غدیر شیطان در روز غدیر به صورت پیرمردی زیبا روی نزد پیامبر صلی اللَّه علیه و آله آمد و گفت: ای محمد، چقدر کم اند آنان که واقعاً طبق گفته هایت با تو بیعت می کنند!! حزن شیطان در غدیر، و سرور او در سقیفه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به من خبر داد که: ابلیس و رؤسای اصحاب او…
امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله سخنانش را در غدیر فرمود و امیرالمؤمنین علیه السلام را برای مردم نصب کرد، ابلیس فریادی کشید که بزرگانِ گروهش نزد او جمع شدند و گفتند: ای بزرگِ ما، این چه فریادی بود؟! ابلیس گفت: وای بر شما! امروز مانند روز عیسی است! بخدا قسم، مردم را در این باره گمراه خواهم کرد … بار دیگرابلیس فریادی…
امام باقر علیه السلام فرمود: ابلیس چهار مرتبه فریاد بلند کشیده است: روزی که مورد لعن خداوند قرار گرفت، روزی که از آسمانها به زمین فرستاده شد، روزی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله مبعوث شد، روز غدیر خم (که امیرالمؤمنین علیه السلام منصوب شد). وعده های منافقین به شیطان امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله دست امیرالمؤمنین علیه السلام را گرفت…
ابلیس و دار و دسته اش- این دشمنان سخت کوش انسان- «غدیر» را هولناکترین مقطع برای خود به حساب آوردند. آنان واهمه داشتند که پس از غدیر، راه گمراهیِ انسانها بسته شود. به همین جهت در آن روز، بسیار محزون بودند و فریادشان بلند بود. ولی شیاطین انسی به فریاد ابلیس و گروهش رسیدند و در همان غدیر وعده هایی به او دادند و نقشه هایی کشیدند و توطئه هایی…