شرح موضوعی خطابه غدیر

پیامبر صلی الله علیه وآله در خطبه غدیر می فرمایند :«مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا عَلِيٌّ أَنْصَرُكُمْ…
پیامبر صلی الله علیه وآله در خطبه غدیر می فرمایند : مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا عَلِيٌّ…
پیامبر صلی الله علیه وآله در فرازی از خطبه غدیر فرمودند:«مَعَاشِرَ النَّاسِ! إِنَّ اللهَ قَد…